Sidebar Menu

CO.ME.S SRL

La sede

CO.ME.S (Costruzioni Meccaniche Signorini – Signorini Mekanik Yapıları) firması Signorini ailesinin mekaniğe karşı duyduğu tutku ile yaratıcılık becerisinin birleşiminden 1961 yılında doğar. Signorini ailesi firmayı az araç fakat çok coşku, yetenek ve girişimci ruh ile kurar.

1989 yılında şirket ulaştığı büyüklüğe artık uygun olmayan firma finansal yapıyı değiştirerek şekilde sermaye şirkete dönüşür ve aynı zamanda esnaf firmadan sanayi firmasına geçiş yapar.
Bugün CO.ME.S hem mermer ve granit hem de seramik sektöründe dünyadaki tüm piyasalarda mevcuttur; önemli bir marka haline geldi ve granit işleme sektöründe faaliyet gösteren başlıca makine üreticilerin tümü ile işbirliği yapmaktadır.

CO.ME.S Mechanical Engineering
1967 yılında metalik boru işleme sanayisine yönelik bir aygıt için ilk yeni ürün lisansını ele geçirir; 1970 yılında ise piyasada o yıllarda bulunan hız değiştiricilere göre yenilikçi bir redüktörün tasarımı ile ikinci yeni ürün lisansını elde etmeye başarır ve bu şekilde CO.ME.S. firmasının en önemli iki ürün gamından birisini oluşturur:
Herhangi bir makine ile birlikte çalıştırılabilen, fakat özellikle MERMER ve GRANİT İŞLEMEYE özel amaçlı tesislerde halen farklı tip ve büyüklükte üretilen REDÜKTÖR VE HIZ DEĞİŞTİRİCİLERİ .
Sonraki yıllarda CO.ME.S. firması piyasadaki kendi konumunu sağlamlaştırır. Araştırmacı ruhu sayesinde 1976 ve 1981 yıllarında başka iki yeni ürün lisansı alır ve 1984 yılında kısa bir sürede mermer ve granit cilalama ve biçme makineleri sektörünün piyasasını elde eden ilk EĞİMLİ EKSEN ÜZERİNDEKİ SALINIMLI KOLLU CİLALAMA BAŞLIĞINI tasarlayıp yeni ürün lisansını alarak, hem teknik hem de satış faaliyeti açısından firma olarak en üst başarı seviyesine ulaşır.

Tamamıyla CO.ME.S. tesislerinde tasarlanan ve üretilen CİLALAMA BAŞLIĞI ürün lisansının elde ettiği başarı, firmaya üretim hacmini artırmaya ve yabancı ülke piyasalarına girmeye olanak tanır.